Hankkeet

Kotolahti-projekti

Artikkeli Pirkkalainen-lehdessä 30.3.2016 (Antti Jokinen):

Useiden yhdistysten ja asukkaiden huoli Pyhäjärven Kotolahden tilasta saattaa johtaa lahden kunnostustoimiin. Lahteen virtaa lentokentän valumavesiä Juoksijanojaa pitkin. Vedet sisältävät kentällä liukkauden torjuntaan ja jäätymisen estoon käytettäviä kemikaaleja. Nyt halutaan pitävästi selvittää, ovatko juuri nämä aineet lahden huonon tilan syypäitä. Lähiasukkaat ja yhdistykset
ovat kirjelmöineet lahden tilasta Ely-keskukselle ja vaativat lentoaseman ympäristöluvan tarkistamista. Pirkkalan ympäristölautakunta on asukkaiden kannalla ja vaatii, että ympäristöluvassa tulee määrätä Kotolahden ennallistamissuunnitelman tekemisestä sekä sitovan toteuttamisaikataulun esittämisestä. Lautakunnan käsityksen mukaan lentoaseman vesipäästöt tulee tulkita Kotolahden osalta vesistön pilaantumisesta aiheutuvaksi korvattavaksi vahingoksi.
– Kotolahti on rehevöitynyt lentoaseman toiminnan aikana ja lentoasema on vaikuttanut siihen suurimpana pistekuormittajana, sanoo kunnan ympäristöpäällikkö Vesa Vanninen. Jos tämä todetaan syyksi, maksumiehinä olisivat Finavia ja puolustusvoimat. Pirkkalan kunta jätti lausuntonsa Ely-keskukselle, joka päättää asiasta.
Asukkaiden mukaan kemikaalit voi joskus jopa haistaa lahden rannalla.
Lähiasukas Helena Lindqvist ja Pirkkalankylän kyläyhdistyksen puheenjohtaja Risto Rasinen sanovat, että vuosikymmeniä jatkuneen
kehityksen syy on vihdoin ai heellista selvittää.
– Meidän mielestämme tässä ei ole sellaista viljelystä tai muita päästöjä, jotka voisivat saada aikaan rehevöitymisen ja umpeenkasvun, he sanovat. Kotolahtea on niitetty useaan otteeseen. Maksajina ovat olleet kunta, kalastuskunta ja kyläyhdistys.
– Ei tämä voi näin jatkua. Jos rehevöitymisen syy on lentokentän päästöissä, niin ei muiden pidä siitä maksaa.
– Ely-keskuksen teettämä selvitys olisi puolueeton tutkimus. Emme halua leimata ketään ennen sitä, Rasinen korostaa.
Myös kunnostustoimien laadun Rasinen ja Lindqvist jättäisivät asiantuntijoiden harkintaan. Kotolahden ongelmat olivat esillä jo 80-luvulla. Lentoasema tuli Pirkkalaan 1979.
– Isäni jätti lapsuudessani katiskoja tuohon patotien reunaan, joka nyt aivan ummessa, Lindqvist kertoo.
– Täältä tuli asutus Tampereen seudulle. Juoksijanojan laskukohdassa on Tursianlahti, joka oli vanhan Pirkkalankeskus ja nyt kuulu muinaismuistoalue, Lindqvist huomauttaa Kotolahden laajemmista historiallisista arvoista.

 Pro Sikojoki

Pro Sikojoen hanke joen kunnostamisesta lisätietoja Pro Sikojoen kotisivuilta