Kyläyhdistys

Ote Toimintasuunnitelmasta:

Kyläyhdistys jatkaa toimintaansa aikaisempien vuosien toiminnan viitoittamalla tiellä. Tarkoituksena on edistää kylän asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta, kylän elinkelpoisuutta sekä toimia asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana, parantaa toimeentulomahdollisuuksien yleisiä edellytyksiä, edistää asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa ja yhteistyötä, sekä edistää palveluiden säilymistä alueella.

Tavoitteena on aloittaa naapuritoiminnan kehittäminen yhteisöllisyyden ja turvallisuuden lisäämiseksi.

Kyläyhdistys toimii yhteistyössä mm. muiden asukasyhdistysten, seurakunnan ja Pirkkalan kunnan kanssa ottaen huomioon kunnan strategiaperiaatteet eli välittämisen, vastuullisuuden, yhteisöllisyyden ja luovuuden jossa pyrimme vaikuttamaan asukkaiden hyvivointiin ja aktiivisuuteen.