Pirkkalankylä palkittu kunniamaininnalla 2017

Pirkkalankylä on paikka jossa viihdytään ja jossa yhteisöllisyys on keskiössä

Pirkanmaan vuoden kylä kilpailun kunniamaininta

Pirkan Kylät ry valitsee vuoden kylän, nyt se osui Valkeakoskelle. Kunniamaininnan myötä myös Pirkkala sai ensimmäisen ansioituneen kylän palkittujen kylien joukkoon.  Kyläyhdistyksemme puheenjohtaja Juha Hyttinen oli paikalla, kun vuoden kylä julkistettiin Raudanmaalla maaseutumessujen yhteydessä Kangasalla. Nyt kunniakirjalle etsitään arvoisensa paikkaa TY Toivon talolta.

Yhdistyksessä tiedostetaan menneisyyden, kulttuuriperinteen ja perinnemaiseman merkitys ja näiden asioiden eteen tehdään paljon työtä. Yhdistys on kustantanut ja julkaissut teoksen Historiaa Hiidentieltä, 2008, ollut mukana TTY:n kanssa suunnittelemassa kyläkaavaa ja toteuttanut Pirkkalankylän kulttuuripolun, joka on 18 rastin tietopaketti kylän historiasta ja luonnosta. Yhdistys myös osallistuu aktiivisesti Pirkkalan muinaismarkkinoiden järjestelyihin.

Yhdistyksessä on myös toimittu luonnon hyväksi. Pirkkalaan suunnitellun jätevedenpuhdistamon torjunta (ikivanha kyläalue olisi tuhoutunut), parannettu Kotolahden tilannetta ja myös kyläkävelyitä ja teiden siivoustalkoita on järjestetty. Kylän yhteisöllisyydestä ja liikuntamahdollisuuksista huolehditaan monipuolisten tapahtumien ja harrastusmahdollisuuksien avulla, kuten mm. paakkupäivä ja kirppis, lastentapahtumat, koko perheen sählykerho, hiihtolatujen ja retkiluisteluradan auraamisella.

Kaikki nämä luonnollisesti tapahtuu talkootyönä.

Koko jutun voi lukea Pirkan kylät ry:n sivuilta